Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball – 12. mars 2024 – Flint

Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball – 12. mars 2024

Årsmøte avholdes tirsdag 12. mars 2024 kl. 19.00 i Flintstua. Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende 27.2.2024. Årsmøtedokument publiseres senest 05.03.2024.