Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball – Flint

Årsmøte i Flint Tønsberg Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Flint Tønsberg Håndball.

Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars 2023 kl 18:00 i Flintstua, Rema 1000 Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1 mars 2022 kl 18:00 til styreleder@flinthandball.no (Sondre Aurmo).

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside ( www.flinthandball.no ).

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Flint Tønsberg Håndball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flint Tønsberg Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Flint Tønsberg sine lover ( Lov for Flint Tønsberg AIL ) . Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Flint Tønsberg Håndball kontaktes på 476 30 755 eller styreleder@flinthandball.no .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret