Husk att det ikke er tillatt å filme, fotografere eller dele innehold! – Flint

Husk att det ikke er tillatt å filme, fotografere eller dele innehold!

I Rema 1000 Arena har vi en AI kamera som filmer alle kamper fra Jenter og Gutter fødde 2007 (15 serien). Alle kamper fra serien J/G 15 (07) filmes automatisk via AI kamera. Dette styrs av NHF/My game via TA og kampoppsett. Disse kamper kan man se hjemmefra hvis man skaffer seg ett MY game konto. https://play.tv2.no/mygame

Noe som er viktig att veite er att alle spillere kan reservere seg mot filming på «min idrett».

Hvis noen av spillerne i deres lag eller i motstanderne reserverte seg mot filmning kommer kampen automatisk ikke att filmes. 

Utover denne AI kamera vill vi også att dere husker at strømming av barne- og ungdomsidrett ikke er tillatt i klasser yngre enn 15 år.

Norges Idrettsforbunds styre (idrettsstyret) behandlet retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett i sitt møte 22. juni. 

Retningslinjene trådte i kraft da styret fattet sitt vedtak, og baserer seg på innspill fra særforbundene og fra NIFs egne fagavdelinger og andre ressurspersoner, og ikke minst på tydelige signaler fra Datatilsynet.

Her er noen av de viktigste reglene som gjelder for strømming av breddehåndball:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomshåndball i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning.
  • Dersom barn og unge som er registrert med beskyttelsesbehov i Folkeregisteret deltar i idretten, vil deres aktiviteto ikke bli strømmet. Dette sikres automatisk gjennom den påkrevde integrasjonen mot Folkeregisteret.
  • En trener eller lagleder kan kollektivt reservere et lag mot strømming. Enkeltpersoner på et lag kan benytte samme reservasjonsrett. I begge tilfeller vil ikke lagets deltakelse i kamper og cuper bli strømmet. 
  • Det stilles ingen krav til å begrunne reservasjonen, og det vil ikke bli kjent hvem som har benyttet reservasjonsretten.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler.