Politiattest – Flint

Politiattest

Organisasjonskomiteen hadde sammen med Styreleder Sondre Aurmo i går møte der vi gjennomgikk status på politiattest og vedtok følgende: 

1) Alle med en funksjon på laget som jobber med spillere, uansett alder skal levere politiattest 

2) Alle voksne som skal være med på overnattingstur med ansvar for barna 

3) Alle komite medlemmer 

4) Alle i styret

Det manuell registrering som kun deles med styrets leder pga taushetsplikt. 

Det er også slik at i overgangen mellom gammel rutine og ny rutine krever det revisjon mot eksisterende personell. Dette jobber Christian De Boer Prytz og revidere. Det kan derfor forekomme at vi tar kontakt med dere for oppfølging der det ev er mangler, ev om du vet du ikke har levert eller har det lett tilgjengelig og ønsker det oppdatert som betalende medlem ( de fleste har det på digipost arkivet sitt ) så kan jeg kontaktes for avtale på epost eller telefon. 

Det er da viktig at dere som har reiser med lagene tenker på dette i forkant slik at dere har mulighet til å få registrert attest om dette ikke er gjort fra før. 

Aktuell link: https://www.idrettsforbundet.no/digital/politiattest/artikler/om-politiattest/