Politiattest – Flint

Politiattest

Politiattest i idretten

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen i korte trekk:

 • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
 • Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630
 • Du som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner kan nå søke elektronisk og legge ved «bekreftelse på formål» som du får av kontaktpersonen i Flint Håndball. Kontakt Christian Prytz for mer informasjon.

Fremgangsmåte i MHI Håndball

 • Ansvarlig for politiattest i Flint Håndball er Bent Vigeland , e-post : bent@flinthandball.no
 • Kontakt ansvarlig for politiattest i Flint Håndball for å få «bekreftelse av formål»

Slik søker du om politiattest:

Er du over 18 år kan du søke om politiattest på nett.

 1. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 2. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
 3. Bekreftelse på formål(det eneste vedlegget ved nettsøknad) 
   Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
   Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  – Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  – Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknadskjema