Videreutviklingsprosjektet av klubb er igang – Flint

Videreutviklingsprosjektet av klubb er igang

Lørdag 27 november hadde Torbjørn Klingvall samlet et knippe personer fra klubben som sparket igang første steg i videreutvikling av klubben. Stedet var Rema 1000 Arena. UR metoden er tilpasset idrett. Mange av oss kjente igjen hovedelementene fra næringslivet. Entusiasmen var stor blandt deltagerne etter fulført dag. Dette vil definitivt hjelpe oss til å videreutvikle klubben.

Utgangspunktet er å peke ut det som hver enkelt mener er viktig for klubben. ( f.eks. «Rema 1000 Arena skal være et trygt samlingssted for alle – Åpen hall» ) Deretter blir disse ( gule lappene ) grupperte og prioriterte. Grupperingene danner en fremtidig organisering. I næringslivet tilsvarer det forretningsområder.

Etter avsluttet dag fikk ulike deltagere ansvar for hver sin gruppering og skal nå jobbe fram en videre plan. «Forretningsområdet» sosialt ble løftet fram som noe av det viktigste. Intressant å høre hvordan Torbjørn Klingvall fortalte om forskjellene mellom Norge og Sverige. Den norske metoden er at noen få personer drar lasset og familien er «spinkel», -i Sverige er «samhellet» med og danner en stor familie som har mye større gjennomføringskraft enn det vi ser i norske klubber. Det å få fram den store familien blir viktig for oss framover.

Neste samling er 15 desember kl 20:00 i Rema 1000 Arena. Da skal vi ha gjennomgang av planer og iverksettelse av aktiviteter.

Sosialt ble løftet som et område alle mente var viktig å gi høy prioritet