Økonomisk trøbbel i sikte – Flint

Økonomisk trøbbel i sikte

Etter 18 måneder i unntakstilstand så åpner samfunnet opp. Mange forventer at idretten skulle være oppe å gå som normalt. Det er langt fra tilfelle, og dette vil ta tid.  Det er et lyspunkt at medlemsmassen øker. Dessverre ser vi at publikumstallene er lave. Bistanden fra myndighetene er langt under forventningene. Det skaper problemer for driften av klubben.

Flint Tønsberg Håndball har varslet NHF om mulig likviditetsproblem i mars 2022 dersom trenden på inntektsiden ikke snur. Krisen ble enda mer akutt etter Lotteritilsynets tilbakemelding i oktober om betydelig lavere tilskudd enn forventet. Klubbens budsjett er 6,8 MNOK for 2021. Det forventes et betydelig tap for regnskapsåret og vi vil få en kraftig reduksjon av egenkapitalen som følge av dette.

Kostnadsreduserende tiltak er allerede blitt iverksatt og nye kommer i november.  Men vi har også stort fokus på aktiviteter for å skape «nye» inntekter. Men det aller viktigste er å få publikum tilbake. La oss fylle hallen igjen! 

Foruten trenere for de de eldste lagene er det ingen som mottar lønn i klubben. De eldste elite spillerne mottar kompensasjon som  dekker utgiftene deres ved å spille håndball. Styret har lagt ned tusenvis av timer sammen med alle frivillige for å holde kostnadene nede og aktivitetene oppe. Vi mener vi driver klubben på en svært så nøktern måte.

Vi skal leve opp til «Flest mulig, lengst mulig». For å klare dette trenger klubben tidenes dugnad for å ta hverdagen tilbake. Ingen vet når denne dugnaden tar slutt. Vi kan jo håpe. Som klubb klarer vi ikke denne dugnaden alene. Tilskuddene fra myndighetene strekker ikke til. Hele administrasjonen av klubben skjer på dugnad uten ansatte. Ikke mange Eliteserieklubber som gjør dette.   

Vi håper at nærmiljøet støtter opp om Flint Tønsberg Håndball slik at alle våre medlemmer kan fortsette sine aktiviteter. Noe annet ville vært en tragedie. Vi håper at de som har mulighet til det kommer på kamp, og tar en tur i kiosken! Kjøp et lodd eller to. Vi håper alle eksisterende medlemmer viser forståelse for kostnadskutt og nye inntektstiltak. Vi håper også at eksisterende og nye samarbeidspartenere støtter oss slik at vi kommer gjennom denne krisen sammen. 

#ViLykkesSammen

Styret i Flint Tønsberg Håndball