Et smittetilfelle oppdaget under FTH Cup i helgen – Smittesporing følger opp saken – Flint

Et smittetilfelle oppdaget under FTH Cup i helgen – Smittesporing følger opp saken

Vi ønsker å informere om at det er rapportert inn et smittetilfelle i J05 klassen under Flint Tønsberg Cup. Dette har vært oppdaget via en hurtigtest. Smittesporing har fått kontakter på de aktuelle lagene og følger opp direkte med de innvolverte ift tester og karantene. Etter 109 kamper i helgen er dette det eneste tilfellet om mulig smitte som er blitt innrapportert.

Med høy smitte var dette selvsagt en risiko. Turneringen ble sist nedskalert på torsdag etter råd fra kommuneoverlegen. Det ble gjort begrensninger ift geografi hvor Viken og Oslo lag ikke fikk delta som et tiltak for å redusere risiko.

Ved eventuelle spørsmål kan Petter Dybdahl kontaktes på telefon 934 80 627.