Vi starter opp med trening for barn født i 2015

I Flint skal vi tilby aktiviteter for barn, unge og voksne. Målet vårt er å få med flest mulig, lengst mulig. Vi gjør så godt vi kan for å oppfylle dette. Etter en periode med nedstenging og lite aktivitet / sosialisering har det aldri vørt viktigere å stimulere til aktivitet og sosialisering.

Vi har derfor gleden av å invitere alle som er født 2015 til håndball aktivitet og moro. Her kommer man og prøver på. Alle er velkommen !

Hvor ?

Treningen er i Sandeåsenhallen på Sandeåsen skole

Når ?

J2015 tirsdager kl 17-18 (første trening 31.august)

G2015 torsdager kl 17-18 (første trening 2.september)