Dokumenter til årsmøte 17 mars 2021 – «Solid overskudd og sportslig lavgir» – Flint

Dokumenter til årsmøte 17 mars 2021 – «Solid overskudd og sportslig lavgir»

Vedlagt ligger dokumentene til årsmøtet 2021 som avholdes 17 mars kl 18:00 på Teams.

Det er mulig å melde seg på ved å sende mail til meet@flinthandball.no inntil kl 15:00 samme dag som møtet avholdes.

Årsrapport og agenda :

Revisorberetning :

Handlingsplan 2021 :