Flint satser på seniorhåndballen for Gutter og Jenter – Flint

Flint satser på seniorhåndballen for Gutter og Jenter

Vi har laget en plan for hvordan vi vil satse på seniorhåndballen neste sesong. Vi håper dette virker attraktivt og at vi får så mange som mulig til å fortsette med håndball, tiltross for et vanskelig år. Her satses det i Eliteserien, NM, 2 Divisjon, Lerøy, Bring og regional serie. Noe for alle som ønsker å spille håndball.

Seniorhåndballen er lagt opp til å være selvfinansiert. I år er det lagt opp til utstyrspakker også for 2 divisjonslaget som finansieres gjennom arrangementer, håndballskoler på lik linje med D1.

Flint skal være en klubb som satser på både gutter og jenter. Vi har et fremtidig mål om også kunne stille et herrelag i seniorklassen. Men først må gutta innom G16 , G18/Jr før vi når dette målet.

Damer

Modell for damehåndballen 2021/22

Herrer

Modell for herrehåndballen. Foreløpig stiller vi et G16 lag som satser Bring.

Følgende avtaler gjelder for de ulike treningsgruppene

D1 Elite – Senior spillere vil få enten en proff kontrakt med månedlig betaling eller en amatørkontrakt uten betaling. Det forsøkes å finne personlige sponsorer til flest mulig av spillerne.  Alle spillere får en utstyrspakke eksklusive håndballsko. D1 Elite vil være 18-20 spillere.

D2& Lerøy – Spillerne vil få en amatørkontrakt hvor de tilbys 2.000 I årlig godtgjørelse til håndballsko ( mot kviitering ) samt at de får en mini utstyrspakke. Bidrag fra klubben til Lerøy. D2 & Lerøy vil være 16-24 spillere

Junior/Bring / J16 / G16 – Her vil utstyr eventuelt bli finansiert gjennom lagskassa. Bidrag fra klubben til Bring.