Styremøte 8 juni, -litt innsyn i hva som diskuteres – Flint

Styremøte 8 juni, -litt innsyn i hva som diskuteres

I framtiden ønsker vi å dele hva som bestemmes og diskuteres på våre styremøter av allmenn og ikke konfidensiell karakter. Dette her er en kort oppsummering fra styremøte 8 juni :

Flinthallen var hovedtema på dette styremøte. Hans Erik Stormoen fra Stiftelsen presenterte status så langt. Det var stor spenning om formannskapet ville godkjenne den nødvendige lånegarantien. Litt senere på kvelden ble det klart at dette spørsmålet ble sendt videre fra formannskapet til kommunestyret. Vi i Flint Håndball må smøre oss med enda litt mer tålmodighet. Kommunestyremøtet er 17 juni. Denne saken er ekstremt kritisk etter at vi må være ute av den gamle Flinthallen i februar 2021.

Arrangement ble gjennomgått og det er klart at det er mange roller å besette. Det ble besluttet at SU skal fylle alle de ansvarlige posisjonene samt at det forventes stor deltagelse fra SU. Det kjøres ukentlig statusmøter ift alle aktiviteter og oppgaver.

På marked er det stort engasjement og vi opplever at våre samarbeidspartnere er med på den videre reisen. Iht våre budsjetter så ligger vi litt bak men ikke mye.

Når det gjelder økonomi så har vi et underskudd hittil  i 2020 (mai) på 25.000. Sammenlignet med fjoråret så var underskuddet 135.000. Vi har fortsatt mye utestående i treningsavgifter som det nå jobbes hardt med for å få inn. Derfor er vi fornøyd med økonomien så langt.

Styret vedtok samme treningsavgift i 2020/21 som fjoråret, men med tillegg av en ny dugnadsavgift. ( erstatter salgsdugnadene )  Dugnadsavgiften ble vedtatt av årsmøtet 30 april 2020.  Det kommer mer informasjon om dette senere.

Det er ikke noen store nyheter rundt Flint Tønsberg Cup. Det er foreløpig 59 påmeldte lag men vi avventer nå litt i påvente av nye retningslinjer. Økonomisk betyr denne aktiviteten en stor inntekt for klubben og vi følger utviklingen nøye og er klare når signalene fra myndighetene måtte komme.

På spørsmålet om personlig sponsor for elite serie spillerne så ble det satt en retningslinje som sier at dette mulig for alle som har proff kontrakter. Eventuelle avvik skal godkjennes på forhånd.

Det ble også vedtatt å kjøre en større opprydding ift politi attester for alle trenere, lagledere og dommere i forkant av sesongen.