Digitalt Årsmøte 30.april 2020 – Flint
Marianne Iversen

Digitalt Årsmøte 30.april 2020

Torsdag 30.april 2020 kl. 18.00-20.00

Digitalt / Teams

Link til årsmøte

All info om Microsoft Teams finner du her. Husk å ha Teams appen innstalert FØR møtet. Du finner all info her + download link

Årsmøte dokumenter

Årsmøtedokument for Flint Tønsberg Håndball 2020_pr 300420

14.april – Nytt årsmøtedokument blir lagt ut 1 uke før årsmøte.

Lov for Flint Tønsberg Håndball IL 01.01.2020

Handlingsplan og resultat for Flint Tønsberg Håndball AL 2020

Styret har tidligere innkalt til årsmøte i Flint Tønsberg Håndball. Årsmøtet avholdes torsdag 30.4.20 kl. 18.00-20.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 30.4.2020 kl. 15.00  [send mail til styreleder@flinthandball.no]. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet [lenke til teams-møtet]. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Flint Tønsberg Håndball AL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Flint Tønsberg Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Flint Tønsberg Håndball ALs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Rune Olsen kontaktes på styreleder@flinthandball.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret