Årsmøtet 2019 avholdt. – Flint

Årsmøtet 2019 avholdt.

16 medlemmer møtte til hyggelig og greit gjennomført årsmøte.

Flint Tønsberg håndballs årsmøte 2019 ble avholdt i Flints klubbhus på Løveid.

16 medlemmer (og to observatører) hadde møtt fram for å høre årsmelding og å ta stilling til årsmøtesakene som var lagt fram.

Cecilie Swift og Elisabeth Steiro ble valgt til hhv. møtedirigent og referent.

Styreleder, Rune Olsen, la fram et redigert sammendrag av årsmeldinga. 2018 har vært et år med god aktivitet på alle plan, både i elite og bredde. Flint har vist seg som en attraktiv klubb i regionen, noe som viser seg i en økning på 94 medlemmer, fra 411 til 505, eller 23% fra 2017 til 2018.

Økonomiansvarlig, Tina Larsen, la fram regnskap for 2018, vi kom ut med positiv egenkapital på 154.925.Klubbens aktiva er omtrent likt fordelt mellom elitelaget og lagene i aldersbestemte klasser.

Tina la også fram forslag til budsjett. Både regnskap og budsjett ble vedtatt uten endringer.

Styrets forslag til organisasjonsplan ble også vedtatt.

og handlingsplanen ble stadfestet.

Fra medlemmenes side var det lagt fram sak om arrangering av håndballskole. Årsmøtet vedtok at slik skal forsøkes gjennomført i 2019, mest sannsynlig i siste uke av skolenes sommerferie.

 

Siste post på årsmøteprogrammet var valg.

Styreleder Rune Olsen, nestleder Kennet Doksheim, leder BU Hilde Heinert og økonomiansvarlig Tina Larsen var ikke på valg.

Disse ble valgt:

Leder for ungdomsutvalg (UU) – Sindre Vinje (ny)

Leder for seniorutvalg (SU) – Therese Varvin Fredriksen (gjenvalg)

Sekretær – Henning Gjerde (ny funksjon)

Sondre Aurmo møter i styret til utlyst stilling som sportslig leder/organisasjonssekretær er besatt, antagelig primo august 2019.

 

Alle vedtak på årsmøtet ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Ingen stemmetelling.