Nytt håp for hallplanene! – Flint

Nytt håp for hallplanene!

Tønsbergpolitikerne setter døra på gløtt!

Tirsdag 20.11. hadde Utvalg for kultur, idrett og folkehelse møte der de bl.a. behandlet Stiftelsen Flinthallen/Flint håndballs søknad om lån av tomt til ny idrettshall. Rådmannen hadde innstilt på at vi skulle få låne tomt, men at det ikke skulle være anledning til å avsette lokaler i hallen til næringsvirksomhet. Stiftelsen er imidlertid helt avhengig av å få leieinntekter for å få økonomi til drift av hallen. Om ikke må planene droppes.

Heldigvis ga flertallet i utvalget tilslutning til videre arbeid med hallplanene. De ville bare ha mer konkrete planer for hvordan næringsvirksomheten skal integreres i bygget. Dermed er veien åpen for videre planlegging – og håp om ny hall i overskuelig framtid.

Her er lenke til Tønsbergs Blads omtale av saken

https://www.tb.no/sport/flint/idrettspolitikk/det-er-langt-a-ga-men-kjempemoro-at-vi-far-muligheten-til-a-ga-videre/s/5-76-943726