1 år eldre fra 1.juli – Flint

1 år eldre fra 1.juli

 

Påmelding av lag til sesongen 2018/2019 skal meldes inn felles av FTH.
Frist for påmelding av lag til seriespill er fortsatt 1.mai.

Alle seriespillene lag i FTH for sesongen 2018/2019 sender inn sine påmeldinger til uu@flinthandball.no

Frist: Fredag 20.april.

Årgangen 2012 (6år) til 2007 (11år) spiller mini- og aktivitetsturnering, disse melder på eget lag fra gang til gang.

Årgangen 2006 (12 år) til 2002 (16 år) spiller seriespill og forholder seg til datoen 20.april.

Eldre lag 18+ år blir også med i felles påmelding.

NB! Beachserien 2018 melder lag seg på selv hvis ønskelig. FTH dekker ikke påmelding/deltakelse!

 

 

Sesong: 
Tidligere har ikke en sesong vært definert med en eksakt startdato og sluttdato. Det er nå innført en definisjon i kamp- og konkurransereglementet som sier at en sesong starter 01.07. og slutter 30.06.

• For turneringer som arrangeres i perioden 16.04. – 30.06. må det komme tydelig frem i søknad og invitasjon om turneringen spilles etter aldersgrenser for inneværende eller ny sesong.
Alle turneringer som arrangeres etter 01.07. må spilles etter nye aldersbestemmelser.

• Spillere som melder overgang i perioden 01.02. – 30.06. vil få klardato etter 01.07.
Spillere som har fått sin overgang registrert og godkjent kan delta i turneringer for ny klubb i karantenetiden. Spillere kan ikke delta for ny klubb i obligatoriske kamper før ny sesong.

 

 

Se hele artikkel her:

 https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/administrative-bestemmelser/