Nye rutiner for utbetaling av dommergodtgjørelser – Flint

Nye rutiner for utbetaling av dommergodtgjørelser

Det er nye og enkle rutiner for utbetaling av dommergodgjørelse.

Husk at alle billettinntekter skal vippses til: # 127716

Enkel forklaring. Laget skal ikke gjøre noe ift. dommergodgjørelse, kun sende inn kamprapport.

Oppdatert 22.9.17

Gjelder for alle Flint Tønsberg Håndball lag.

  1. Dommere skal ikke levere regning i hall etter kamp, men sende regning på mail til økonomiansvarlig i klubb i ettertid. (Sendes til regnskaphandball@ilflint.no NB Det er dommere som sender denne mailen)
  2. Dommer går selv inn i TA og registrere utgifter på kampen. Der kan regnskaphandball@ilflint.no (Tina) gå inn å sjekke om mail og beløp er riktig, og at kamp er dømt.
  3. Lagleder eller annen person i laget scanner og sender kamprapport, UTEN dommerutgifter til nhfregion.sor@handball.no
  4. Resultatet for kamp registreres av lagleder i appen: MinHåndball (må være logget inne) eller via ta.nif.no (samme bruker som på MinHåndball).

 

Her ligger et skriv som kan gis ut til yngre dommer hvis de lurer på hvordan.

Husk at alle billettinntekter skal vippses til: # 127716