Prosjekt kiosk høsten 2017 – Flint

Prosjekt kiosk høsten 2017

Ny kioskordning fra og med 23.9 ut året 2017

NB. All info ang. ny kiosk Se .pdf nederst i denne artikkel.

Hvorfor vil vi gjøre dette?

 1. Vi ønsker en kiosk med like produkter og lik pris.
 2. Vi ønsker å slippe å bytte innhold med andre samme dag
 3. Vi ønsker å få færre dager per lag med kioskvakter og kake.
 4. Vi ønsker å tjene mer.
 5. Overskuddet deles etter antall kamper/dugnadstimer, ved årets slutt. Litt av overskudd går tilbake til kiosken, til utstyr og bedre lageret.
 6. Vi i kioskgruppa kjøper inn og «rigger», slik at laglederne slipper å handle inn.
 7. Jenter 15, 16 og 18 er ikke med i ordningen.
  De har mange dugnadsvakter på Damekampene.
  De må selv ordne kiosk på kamper som går «utenom kiosktid».
  De vil få en kompensasjon for antall kamper de «mister».
Kioskgruppa
Isabel Langlete Tømmerås ILT 91780126
Kristin Langlete KL 48286929
Tommy Dahl Evensen TDE 41227281
Fredrik Borge FB 92039020

All info om ny kiosk løsning finner du her.