Internmelding / Veien videre – Flint

Internmelding / Veien videre

Styret i Flint Tønsberg Håndball IL ønsker med denne melding å informere alle medlemmer litt om «veien videre», et arbeid som vi introduserte på «stormøtet» i høst og som vi skulle komme tilbake til.

Trenerparet på Damelaget, Pål Oldrup-Jensen og Molnàr-Nagy, Beatrix ( Pipi ) blir ikke med videre etter denne sesong. Denne beslutning har vi kommet til i felleskap og er sammensatt. En grunn er Pål og Pipi`s egne ambisjoner som de ser vanskeligheter med å nå i Flint og den andre er vår økonomiske situasjon.

Fra styrets og Pål`s og Pipi`s sider er det essensielt å få frem at det ikke ligger noen negative holdninger mellom oss og at dette ikke kommer til å influere på deres innsats for laget resten av sesongen, alle profiterer på et så godt resultat som mulig.

Det er i Flint et uttalt sterkt ønske om å ha et topplag som de yngre kan spille seg opp mot og som kan gjøre at vi beholder spillere og medlemmer lengre. Derfor jobbes det nå meget aktivt for å få på plass trenerkapasitet(er) med evne og lyst til å bygge videre uten noe stort budsjett for innkjøp av spillere men å bygge på egne og lokale talenter videre. Og vi er optimistiske med tanke på å få til dette. Vi vil informere mer når vi vet mer.

Til slutt, det er igjen snart Jul og jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott og uvurderlig innsats i året som er gått og ønske alle en riktig God Jul og et friskt og Godt Nytt år.

For styret i Flint Tbg Håndball IL

Per Einar Dahlby

Styreleder