Ekstraordinært årsmøte i Flint – Flint

Ekstraordinært årsmøte i Flint

Kl 18.00 på møterommet skal det velges ny styreleder. Vel Møtt!