Årsmøte 18. Mars kl 18.00 på Husvik Skole! – Flint

Årsmøte 18. Mars kl 18.00 på Husvik Skole!

 

ÅRSMØTE 2014.

 

 

18. MARS 2014 KL. 18.00

PÅ HUSVIK SKOLE.

 

DAGSORDEN:

ÅPNING AV ÅRSMØTET

          Velge ordstyrer og referent.

          Valg av to stykker til å undertegne protokoll

          Godkjenne årsmøteinnkalling

 

1.     BEHANDLE ÅRSMELDING.

 

2.     BEHANDLE ÅRSREGNSKAP 2013.

Med revisjonsberetning for 2013

 

3.     INNKOMNE FORSLAG.

a.      Fastsettelse av treningsavgift, vedlegg 1

 

 

4.     BUDSJETT 2014

 

 

5.     VALG IHT. VEDTEKTER FOR Flint Tønsberg Håndball AL

·         Leder

·         Nestleder

·         2 medlemmer

6.     EVT