NorEngros A/S Tønsberg støtter Flint! – Flint

NorEngros A/S Tønsberg støtter Flint!

NorEngros var lynkjappe da vi stod og manglet en hjertestarter og ga klubben både maskin og undervisning! Vi takker for engasjementet og all støtte og hjelp!

Norengros Tønsberg, Olafsen Engros AS

Hurtig og sikker levering av forbruksvarer innen et bredt produktspekter reduserer kapitalbinding og andre kostnader, og gir deg som kunde muligheten til å forholde deg til færre leverandører.

Nor Engros setter  kundenei fokus. Service og kvalitet er nøkkelord i  bedriften, og de strever for at du som kunde skal være fornøyd med oss.

Olafsen Engros er et heleid datterselskap av Drammen Papir Engros, som driver tilsvarende virksomhet i Buskerud.