Selvaag Bolig er personlig sponsor for Elise – Flint

Selvaag Bolig er personlig sponsor for Elise

Selvaag Bolig skal være Norges ledende boligbygger, basert på en unik evne til å utvikle kompetanse. Vi skal være et særlig kreativt kraftsenter for nyskaping.

For å kunne leve opp til dette, har vi to verdier som vi ønsker skal prege alt vi gjør. Vi sammenfatter disse verdiene i to ord: Omtanke og skaperkraft. Med nettopp omtanke og skaperkraft utvikler Selvaag Bolig eiendommer til glede for generasjoner.