Personal Utvelgelse- en viktig samarbeidspartner! – Flint

Personal Utvelgelse- en viktig samarbeidspartner!

Kjernen i virksomheten er å redusere risikoen hos kundene i forbindelse med personvurderinger og –valg knyttet til rekrutterings- og ansettelsesprosesser.

Gjennom det globale nettverk, IRC, har  kundene tilgang til selskaper innen rekruttering av ledere og spesialister over hele verden.

Rådgiverne har alle bred erfaring innen rekruttering og ledelse fra ulike sektorer. Det benyttes anerkjente testverktøy og det er etablert effektive metoder og rutiner for å sikre høy kvalitet i rekrutterings- og utvelgelsesprosesser.

Flint takker PU for at de er med i sponsorfamilien vår!

Besøk Personal Utvelgelse på www.pu.no