Kristine Karlsen Helberg maler med Drywood! – Flint

Kristine Karlsen Helberg maler med Drywood!

Drywood Norge AS garanterer at Mesterens husmaling har 12 til 16 års holdbarhet benyttet på utvendig treverk!

alt

Drywood Norge AS garanterer at Mesterens husmaling har 12 til 16 års holdbarhet benyttet på utvendig treverk. Garantiordningen omfatter vesentlig glanstap, krakelering, misfarging av svertesopp, fargenedbryting (endring større enn 20 % i NCS) eller annen forvitring på malingen som normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden. Det vil si alle kjente problemer huseiere har opplevd ved å bruke andre typer maling.

Vi takker Drywood for å spille på lag med Kristine!