Ut på tur, aldri sur! – Flint

Ut på tur, aldri sur!

.......det er en mann med godt humør!

Når Flintjentene reiser på kamper og turer, er det PR Norge Bussreiser og Taxibussen Tønsberg som frakter spillerne trygt fram. Vi takker for transport og turer og har det kjempefint på tur med dere!