PR Norge Bussreiser + Brynja Magnusdottir = Sant – Flint

PR Norge Bussreiser + Brynja Magnusdottir = Sant

Vår flotte, islandske nykommer har fått personlig sponsor. Gjennom mange år har PR Bussreiser Norge, vært med i sponsorfamilien vår. Vi er glade for å kjøre trygt til og fra kamper og flyvemaskiner! Takk for at dere samarbeider med oss og Brynja!