EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE! – Flint

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE!

Flint Tønsberg Håndball avholder ekstraordinært årsmøte d 23/5- 2013 kl 19.00 i Flinthallen.

Følgende saker skal opp:

  1. Valg av styreleder
  2. Valg av nestleder
  3. Valg av økonomiansvarlig

Vi håper at du stiller opp og bidrar med din stemme!