Se & bli sett – Flint

Se & bli sett

Som Se & bli sett-klubb viser vi for utøvere, foreldre, sponsorer og andre, at Flint Tønsberg Håndball er en trygg idrettsklubb for alle barn og unge å være med i.

Vi har nå blitt en Se & bli sett-klubb. Det betyr at våre ledere og trenere opptrer etter Se & bli sett-prinsippet: De skal se nøye etter om våre utøvere trives. Våre ledere og trenere skal også være oppmerksomme på at de selv blir sett, fordi de er rollemodeller. Derfor skal de være klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen.

Som Se & bli sett-klubb har vi forpliktet oss til å innføre retningslinjer som tydelig sier at hos oss er det ikke lov å drikke alkohol i forbindelse med klubbaktiviteter.

Vil du lese mer om dette, finnes mer info her.