Bilder fra Flintdagen – Flint

Bilder fra Flintdagen

Her er noen bilder fra årets Flintdag:

Bra fremmøte

Et knippe Fair Play spillere

Yngre spillere fikk premie for godt fremmøte på elitekamper

J96 fikk tre pokaler

Miljøkontaktene som hadde regien på det hele

Inger Merethe – takk for innsatsen!