Maijubilanter :) – Flint

Maijubilanter :)

Disse jentene har nemlig fødselsdager inneværende måned.

Camilla Bach startet ballet allerede i dag med å fylle 20 år. Gratulerer med dagen!

Senere i måneden får hun følge av Katinka Kjølstad som blir 22 år den 8. mai og Ellen Marie Folkvord som også fyller 22 år. Datoen er 18. mai.

Vi gratulerer alle tre! Hurra!