Liten hilsen fra ny trener :) – Flint

Liten hilsen fra ny trener :)

Det har vært klart en stund at Håvard Løvmo er den som skal ta over treneransvaret etter Pål O. Jensen. Det er en stor og viktig oppgave. Her kan du se hva Håvard selv tenker om dette nå helt i startfasen.

Jeg er veldig fornøyd med at alle er med videre (venter bare på Randi JS), og det er meget gledelig at spillerne og støtteapparatet ønsker å være med på den videre utviklingen av laget. Flint er et ungt spennende lag med fremtiden foran seg, samtidig har vi spillere som er med i diskusjonen rundt sentrale tiltak (landslagene). LK 92 og LKS rekrutt.

Perioden vi skal inn i nå blir tøff fysisk. Spesielt ønsker jeg å legge et ekstra fokus på styrke, da dette er viktig for å kunne jobbe med utviklingen av idividuelle ferdigheter. Jeg ser på dette som et forbedringspotensial i Flint og tror at hvis vi kan heve hver enkelt og utvikle hver enkelt noen % når det gjelder individuelle ferdigheter, vil laget også ta nye steg. Jeg ønsker å bygge videre på den gode jobben som er gjort, men vil selvsagt sette mitt preg på laget i.fht. spill både med og uten ball.

Jeg er også veldig fornøyd med teamet rundt laget og er sikker på at rammene for utvikling er på plass. Så da gjenstår det bare å gjøre jobben sammen for å sikre god utvikling.

Håvard Løvmo