Nyvalgt styreleder – Flint

Nyvalgt styreleder

Årsmøtet i Flint Tønsberg Håndball valgte Christofer Arnø til ny leder.

24 personer møtte opp på Flinthuset da klubben i kveld avholdt årsmøte.

De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått og årsmeldingen samt regnskapet ble vedtatt. Årsmøtet vedtok også treningsavgifter for 2012 samt valgte nytt styre. Det ble som følger:

  • Christofer Arnø, styreleder
  • Ingvild Dingstad, nestleder
  • Tomas Andersson
  • Rita Aase
  • Svein Kvisle
  • Sondre Aurmo, leder av UU
  • Brand Hovland, leder av SU

Vararepresentant: Toril Bakke Karlsson.

Valgkomite:

  • Tore Grødem
  • Elisabeth Steiro
  • Kjersti Rolfsen

Varamedlem til valgkomiteen: Styret fikk fullmakt til å konstituere denne.