Forlenger med Flint – Flint

Forlenger med Flint

Fire av våre unge elitespillere har sagt ja til en to-års forlengelse av kontraktene sine. Det er Anna K Wisløff (bildet), Henriette Jarneid, Kristiane Stormoen og Emilie A Bakke.

Fire av våre unge talenter har forlenget sin kontrakt med ytterligere to år. De fire er: Henriette Jarneid, Kristiane Stormoen, Anna K Wisløff og Emilie A Bakke.
At de ønsker å forlenge med Flint, er vi veldig glade for. Det underbygger klubbens strategi om å satse på og utvikle unge spillere.

Når det gjelder fornyelser av andre kontrakter jobbes det med dette kontinuerlig – samtidig som det jobbes med nye spillere.

Kontaktperson for dette er sportslig leder Hans Erik Stormoen, mobil 90605340.

    

(Flint Tønsberg)