Loppemarked 2012 – Flint

Loppemarked 2012

Det er bestemt at klubben arrangerer loppemarked på tilsvarende måte som i fjor.

Etter meget gode tilbakemeldinger fra fjorårets loppemarked, arrangerer vi også i år loppemarked i Eikhallen. Datoene er fastsatt til 1. – 2. september.

Vi kommer tilbake til mer detaljer etterhvert 🙂

Om du lurer på noe i mellomtiden, er Elisabeth Steiro kontaktperson.