Frivillige ønskes – Flint

Frivillige ønskes

Alle idrettsklubber drives med en vesentlig dugnadsinnsats. Vi jobber til beste for barn og unge i nærmiljøet og for å sikre utøverne våre idrettslig utvikling, mestring og fremgang.

Mye av limet i klubben er det sosiale aspektet ved å møtes og jobbe sammen mot et felles mål, en kamp, et arrangement eller en dugnad. Vi er mange i Flint Håndball som gjør en innsats allerede og mange har vært med lenge. Nå trenger vi flere friviliige – som vil være aktive i Flintfamilien.

Vi håper noen ønsker å ta kontakt for å hjelpe til i klubben. Det er mange ledige «jobber». Noen er konkrete og vel definarte, mens andre kan kalle på kreativiteten og man kan forme «jobben» selv. Noen jobber kreves lite tid, andre mer. Her er noen eksempler på hvilke oppgaver som pt er udekket eller ikke godt nok dekket i Flint Håndball:

 • arrangement av elitekamper
 • billettsalg
 • oppfølging av innløpsjenter og -gutter
 • økonomikoordinator i UU
 • materialforvalter
 • sponsorkontakt
 • koordinator for inntektsbringende arbeid
 • dugnadsgeneral
 • rutineansvarlig innen økonomi
 • ansvarlig for politiattester
 • webskribenter
 • dedikerte personer til mange andre ulike enkeltoppgaver

Som du ser av opplistingen er det varierte oppgaver. Hvis flere blir med på laget, blir det mer moro og litt mindre tidkrevende for hver av oss da vi kan dele oppgavene på flere hoder – og hender 🙂

Ta gjerne kontakt med Tore Grødem om du kan være med å arrangere elitekamper, mobil 9061 4719. Hvis du heller vil bidra innen en gruppe for inntektsbringende arbeid, er Elisabeth Steiro rette kontakt, mobil 4641 2014. Har du mange kontakter og kan jobbe med markedsarbeid, er Tomas Andersson den du skal ringe, mobil 9159 7209. Skulle du ønske å være med og koordinere arbeidet innen Ungdomsavdelingen (UU), ring Rita Aase, mobil 9159 7209.

Vi kan love deg gode opplevelser innen håndballens verden og mange hyggelige timer og minner sammen med andre ildsjeler 🙂

Hva vil DU gjøre? – Oppfordringen er herved gitt!