Ny strategiplan – Flint

Ny strategiplan

Vil DU være med å bestemme? Flint Tønsberg Håndballs strategiplan skal revideres - og det inviteres i den forbindelse til et arbeidsmøte mandag 9 januar 17.30 - 21.30. Her vil to moderatorer fra PwC gå gjennom planen og bistå klubben i arbeidet med revidert strategiplanen.

Styret inviterer bredt til en samling i Flinthuset der fokus er på Flint Tønsberg Håndballs utvikling og fremtid. Det skal settes mål og defineres tiltak og det er ønskelig at mange representanter for klubben er tilstede for å si sin mening.

Nå kan dermed du som foresatt til spiller, seniorspiller, trener, oppmann, økonomikontakt eller samarbeidspartner være med å videreutvikle klubben til beste for topp og bredde.

For å få en liten pekepinn på hvem som vil delta, ønsker vi påmelding på mail til markedhandball@ilflint.no innen 6. januar 2012.

Vel møtt!