Dommerutviklers rolle! – Flint

Dommerutviklers rolle!

Som ny dommer har jeg opplevd at dommerne er et forsømt område i Flint og ønsker jeg å sette dommerne på dagsorden.

Noen av arbeidsområdene jeg vil jobb med er:

  • Dommerne skal synes mer på tilstelninger i klubbens regi, Flintdagen osv.
  • Nye dommere skal få dømme på treningene til de ulike lagene i Flint 
  • Observere og delta på kamper og turneringer hvor våre dommere er!
  • Arrangere dommersamlinger for utvikling og ikke minst sosiale årsaker
  • Gi mulighet og støtte til utvikling/utdanning av dommerne i klubben.
  • Arranger en felles påmelding til en turnering  i året med overnatting med alle Flint dommerne.
  • Sørge for at alle dommere blir tatt vare på og at de har det utstyret de har krav på.
  • Tale dommernes sak i Flint Tønsberg Håndball.
  • Rekrutere dommere og observatører

Vi har allerede avholdt vårt første møte, hvor 10 av totalt 12 dommere var tilstede. KJEMPEBRA!