Støttespillere – Flint

Støttespillere

Flint Tønsberg har for sesongen 2011/2012 følgende støttespillere:

  • ADR
  • Bilservice
  • Canon
  • JASA
  • NorEngros
  • Olaussen
  • Pelles Verksted
  • Sergel
  • Strandman
  • Tønsberg Kommune