Oppmann og trenerteam – Flint

Oppmann og trenerteam

Oppmann og trener er på plass.

Trener: Fredrik Aamodt, mobil 97019027, mail: fredrik.aamodt@nortura.no

Oppmann: Ingerlise Gjelsås, mobil: 97193242, mail: ilgjels@gmail.com

(oppdatert april 2012)