Dommerutvikler – Flint

Dommerutvikler

Flint har dommerkontakt på plass, men trenger en dommerutvikler til å etterfølge Erik Frette.

Flints dommerkontakt er Ida Jørnsen. Hun kan treffes på mobil 93612670. I tillegg til Ida har Erik Frette (mobil 92815240) vært dommerutvikler. Han gir seg imidlertid nå ved sesongslutt. 

Vi trenger dermed en ny person til å overta dette ansvaret. Jobben består i å rekruttere nye dommere til kurs og følge opp sammen med dommerkontakten som har ansvaret for dommerene.

Er dette noe du kan tenke deg å bistå klubben med, så ta kontakt 🙂