Innkalling til stiftelsesmøte – Flint

Innkalling til stiftelsesmøte

Det nye idrettslaget (allianselaget) Flint Tønsberg Håndball AL må stiftes og det vil bli avholdt stiftelsesmøte 14. april 2011 kl 18:00 i Flinthuset på Løveid.

Flint Tønsberg I.L. avholdt årsmøte 24. mars 2011 hvor det ble vedtatt at Flint Tønsberg I.L. skulle organiseres som allianseidrettslaget Flint Tønsberg AIL.

Håndballgruppa skal danne eget idrettslag med navnet Flint Tønsberg Håndball AL. Øvrige undergrupper forblir organisert uendret under Flint Tønsberg AIL.

Flint Tønsberg Håndball AL blir en selvstendig juridisk enhet med egen organisasjon/administrasjon (eget organisasjonsnummer), økonomi, beslutningsmyndighet m.v. innenfor idrettens eget regelverk for organisering i allianseidrettslagsmodellen.

Flint Tønsberg Håndball AL vil fortsatt benytte navnet, farge, logo som Flint Tønsberg AIL, og vil fortsette å samarbeide og videreutvikle samarbeidet med Flint Tønsberg AIL og avdelingene av andre idrettsgrener som er organisert under det.

Det nye idrettslaget (allianselaget) Flint Tønsberg Håndball AL må stiftes og det vil bli avholdt stiftelsesmøte 14. april 2011 kl 18:00 på Flints klubbhus.

Det er laget ny basis-lovnorm, som i det vesentlige er tilsvarende tidligere lovverk. I tillegg er det utarbeidet en allianseavtale som regulerer samarbeidet med Flint Tønsberg AIL og som er en forutsetning for omorganiseringen. 

Innkalling, basis-lovnorm og en oppsummering av allianseavtalens hovedpunkter kan fås ved henvendelse til christofer.arno@advhb.no

 

Styret