Stilling ledig ! – Flint

Stilling ledig !

Nesten all administrasjon og oppfølging i Flint Tønsberg Håndball drives på dugnad. Frivillige voksne som gir av sin tid for at våre barn skal kunne utøve en idrett de liker og ha et trygt sted å høre til.

Nå trenger klubben to personer som vil jobbe sentralt i organisasjonen. Den ene med å koordinere økonomien i Ungdomsutvalget (UU). Dette inkluderer alle lagene opp til J15 og G15. Her trenger vi en person med god oversikt til å koordinere økonomien og følge opp dette. Mer informasjon kan fåes av Rita Aase som er leder av UU. Hennes mobil er 9346 1834. E-post: rita.aase@vestfoldnett.no

I tillegg trenger vi en koordinator for «inntektsbringende aktiviteter» – en dugnadsgeneral 🙂 Denne personen skal ikke finne på hva vi skal gjøre, men administrere det som skal gjennomføres og bistå lagene med en dugnadsliste der man kan hente ideer til hva man kan tjene noen kroner på. Det være seg til egen lagkasse eller som en deling mellom lag og klubb. Kontaktperson i styret er leder av SU, Tore Grødem. Mobil 9061 4719. E-post: tg@steria.no

Vi håper dette kan være av interesse og gleder oss til å få et par nye hoder å tenke sammen med 🙂