Flint Tønsberg I.L. – Flint

Flint Tønsberg I.L.

Flint Tønsberg håndball vil bli en egen juridisk enhet.

Flint Tønsberg I.L. har i lengre tid vurdert hensiktsmessig organisasjonsform og som særlig har aktualisert seg ved Flint Tønsberg håndballs opprykk til Postenligaen. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ett medlem fra Hovedstyret, ett medlem fra fotball og ett medlem fra håndball. På Hovedforeningens årsmøte 24. mars 2011 vil det fremmes forslag om at Flint Tønsberg I.L. blir et allianseidrettslag – Flint Tønsberg AIL – som skal organisere både selvstendige allianselag(idrettslag), samtidig fortsette med avdelinger for de øvrige idrettsgrener.

I denne omgang vil Flint Tønsberg håndball skilles ut som selvstendig allianselag. Det innebærer at Flint Tønsberg håndball blir en selvstendig juridisk enhet med egen organisasjon/administrasjon (eget organisasjonsnummer), økonomi, beslutningsmyndighet m.v. innenfor idrettens eget regelverk for organisering i allianseidrettslagsmodellen.

Flint Tønsberg håndball vil fortsatt benytte navnet, farge, logo som Flint Tønsberg AIL, og vil fortsette å samarbeide og videreutvikle samarbeidet med Flint Tønsberg AIL og avdelingene av andre idrettsgrener som er organisert under det. Det utarbeides en allianseavtale som regulerer samarbeidet. Vedlagt innkallingen til Flint Tønsberg I.L. årsmøtet ligger denne allianseavtalen, samt vedtektene for Flint Tønsberg AIL. Blir det vedtatt vil det iverksettes stiftelse av Flint Tønsberg håndball som eget allianselagidrettslag.

Styret