TRENERE, OPPMANN, M.FL. – Flint

TRENERE, OPPMANN, M.FL.

Hovedtrener Ingolv Bru ingolv@fungym.no M:91558087
Trener Kari Høyer kari_hoeyer@hotmail.com  
Trener Hilde Trandokken hilde.trandokken@tonsberg.kommune.no  
       
Økonomiansvarlig Pål Rogne-Renna pal.rogne-renna@veidekke.no  
Oppmann Elin Fængsrud Ek elin.fengsrud.ek@eddatrykk.no  M:95026961