Målrettet arbeid gir resultater – Flint

Målrettet arbeid gir resultater

Flint Tønsberg Håndball har denne høsten bevist at det å arbeide målrettet med barn og unge over tid gir gode resultater.

Denne høsten har Flint lag i nasjonal serie for både jenter 16 Bring og jenter 18 Spar. I vår region er det ingen andre klubber som har lag med i begge serier, og kun 4 andre lag fra regionen som har klart kvalifiseringen.

Vårt jenter 20 lag spilte semifinale i Norgesmesterskapet for denne årsklassen. Litt forenklet kan vi da si at vi har et av landets 4 beste J20 lag, blant landets 16 beste J18 lag og et av de 36 beste J16 lag. Vårt lag i 2. divisjon, med en snittalder på i underkant av 18 år, har variert noe i resultater, på sitt beste vinner de over topplagene, men kan så tape mot de antatt dårligere. I tillegg til dette har vi et seniorlag som spiller i toppserien og biter godt fra seg der. Kan vi ønske oss mer?

Dette har vi fått til gjennom et målrettet arbeid og et fantastisk godt miljø. Sportslig utvalg gleder seg til fortsettelsen. Vi ønsker alle en riktig god jul og et fortsatt fremgangsrikt sportsår 2011.

 

Hans Erik Stormoen

sportslig leder