Gjør Flint ting vi ikke kan? – Flint

Gjør Flint ting vi ikke kan?

Her er en liten oppsummering og hilsen fra styreleder i Flint Tønsberg håndball.

I samme serie kommer også en hilsen fra trener og sportslig leder om litt :)

Nå er Flint Tønsberg Håndballs første høst i postenligaen over. Vi kan låne et uttrykk fra et populært fredagsprogram og si ”Flint Håndball gjør ting de ikke kan”, men det ville i så fall ikke være riktig. For det er vel nettopp det vi har sett. Vi kan!

Etter å ha ventet på nye tribuner gjennom flere uker, der vår uunnværlige dugnadsgjeng stilte opp kamp etter kamp, kom nye fine tribuner. Flinke folk i organisasjon har snudd seg rundt og tatt alle krav til arrangement, presse, billetter, sikkerhet osv på stående fot.

Etter å ha evaluert ser vi at mye er gjort og mye gjenstår. Fortsatt jobbes det intenst med å etablere en organisasjon som både skal kunne ivareta bredden samtidig som den skal holde fokuset på eliten. Flint Tønsbergs visjon om at bredde skaper topp og topp skaper bredde er en viktig føring. Å drive en stor organisasjon med et postenligalag kun i dugnadsånd er krevende.

Nok en stor utfordring er imidlertid det å skape en sunn og trygg økonomisk plattform. Det er ikke til å stikke under en stol at å ha et lag i postenligaen krever økonomi. Når vi også mener at de aldersbestemte lagene skal ha kvalifiserte trenere betyr det økonomiske resurser. Imidlertid er vi i styret en nøktern gjeng som jobber målbevisst med å bygge en organisasjon som også kan stå støtt i tiden som kommer, og som kan tåle fortsatte utfordringer uansett hvor de måtte komme. Derfor vil vi også neste år holde fokuset på organisasjonsbygging og nøktern optimisme.
 
Styret i Flint Tønsberg Håndball ønsker alle en god jul, så ses vi til nok en spennende sesong i januar.
 
Elisabeth Steiro
styreleder